5 เหตุผลสำหรับการขลิบ MA Ferdy Sambo คำตัดสินของ Putri Candrawathi ถึง Strong

ศาลฎีกา (MA) ได้พิพากษาลงโทษประหารชีวิตเฟรดดี้ แซมโบ้ ตลอดชีวิต นอกจากเฟอร์ดี้ แซมโบ้ บทลงโทษแล้วเจ้าหญิงจันทราวาธี, Strong Maruf และ Ricky Rizal ก็เข้าสุหนัตเช่นกัน ดังที่ทราบ เฟอร์ดี้ แซมโบ สั่งฆ่า ภารดา อี เพื่อยิง โยชู หุตะบารัต ในเดือนมิถุนายน 2565 หลังจากนั้น เฟอร์ดี แซมโบ ตามมาด้วยการยิง โยชูวา…